Būvniecība un remontdarbi

- Būvniecība, restaurācija, rekonstrukcija, konservēšana

- Darbu vadīšana, uzraudzība

- Visu nepieciešamo remontdarbu veikšana nekustamajos īpašumos

- Konsultāciju sniegšana