Projektu vadība un finansējuma piesaiste

Piedāvājam visu veidu projektu (ES, KPFI, EKII, LAD, ERAF, u.c.) sagatavošanu, vadību un sekmīgi finanšu, projektu apguvi

PROJEKTU VADĪBA UN FINANSĒJUMU PIESAISTE

  • Visu veidu projektu (ES, KPFI, EKII, LAD, ERAF u.c.) izveide, vadība un sekmīgu finanšu apguve
  • Līdzekļu piesaiste no Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas (VKPAI)
  • Līdzekļu piesaiste no Valsts kultūras kapitāla fonda (VKKF)
  • Līdzekļu piesaiste no pašvaldību fondiem
  • Līdzekļu piesaiste no sponsoriem

Projektu izstrāde un ieviešana

Piedāvājam visu veidu projektu (ES, KPFI, EKII, LAD, ERAF, u.c.) sagatavošanu, vadību un sekmīgi finanšu, projektu apguvi

Līdzekļu piesaiste no Valsts atbalsta instrumentiem

Piedāvājam veikt līdzekļu piesaisti no dažāda veida Valsts atbalsta instrumentiem.

Līdzekļu piesaiste no Pašvaldību atbalsta instrumentiem

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas kreisajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas labajā pusē.

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.