Projektu vadība un finansējuma piesaiste

Piedāvājam nodrošināt projektu vadību un finansējuma piesaisti ar sekojošām institūcijām