Dzirnavas iela 118, dzīvokļa kosmētiskais remonts

Dzirnavas iela 118, pagalma gājēju celiņa atjaunošana

Dzirnavu iela 118, āra trepju nomaiņas projekts